Poslechový večer ve střekovské restauraci Pohoda

Náš druhý letošní poslechový večer v naší domovské

restauraci Pohoda na Střekově s hostem z Milovice - BG Korpus,