Poslechový večer U Vlka, Ústí n.L. s kapelou Rakovnickej potok